Ajankohtaista asiaa meiltä Solutalaisilta!

Olemme moderni ja ihmisläheinen henkilöstöpalvelujen asiantuntijayritys, jonka tavoitteena on yhdistää työ ja sen tekijät -– joustavasti, vastuullisesti ja ennen kaikkea asiakaslähtöisesti. Hyvinvoinnin merkitys on meillä ensisijaisen suuressa roolissa, jonka vuoksi keräämme jatkuvasti tietoa ja kokemusta alan haasteista ja ratkaisuista.

Tätä tietoa haluamme jakaa eteenpäin blogimme kautta. Millainen on toimiva työyhteisö? Miten omassa työssään voi kehittyä ja toisaalta miten työntekijän kehittymistä voi tukea? Entä millaista on olla työntekijänä Solutalla? 

Tutustumme aidosti hakijoihimme!

28.05.2018

Saamme yhteydenoton asiakkaaltamme ja toimeksiannon löytää heille sopiva, ammattitaitoinen henkilö tarjolla olevaan tehtävään. Käynnistämme prosessin joka etenee hyvin usein saman kaavion mukaisesti. Aluksi koko prosessin tärkein vaihe; Tutustumme asiakkaaseemme, heidän toimintatapoihinsa ja yrityskulttuuriin.

Uskomme että hyvä asiakaskokemus syntyy hyvän henkilöstökokemuksen kautta. Kuuntelemme ja kartoitamme tarpeita ja haluamme tutustua asiakkaaseemme. Tällöin saamme parhaan mahdollisen kuvan tulevasta tekijästä ja arvomaailmasta johon työntekijä tulee osaksi.

Tämän tutustumisen pohjalta lähdemme rakentamaan onnistunutta ja yksilöityä rekrytointia. Seuraavaksi kartoitamme hakijatilannetta ja tutustumme potentiaalisiin hakijoihin. Tämä ei tarkoita nopeaa hakemustulvan läpikäyntiä vaan aitoa, konkreettista ja palavaa halua oppia tuntemaan hakijat omina itsenään.

Haastattelutilanteissa hakijat ovat suurimmassa roolissa ja me kuuntelemme. Haluamme tarjota hakijoille mahdollisimman aidon ja luontevan tapaamisen kanssamme. Tilanteen, jossa olemme ihmisenä ihmiselle. Olemme aidosti kiinnostuneita hakijan elämästä, mielenkiinnonkohteista, voimavaroista ja haasteista. Tutustuttuamme aidosti hakijaan meillä on tarkka käsitys siitä, onko hakija soveltuva yritykseen, yrityksen arvoihin ja tarjolla olevaan tehtävään.

Mikäli tässä vaiheessa vastasimme kyllä, varmistamme vielä, että hakijalla on hallussa tehtävään vaadittu osaaminen. Mikäli kaikki tarjolla olevat palaset ovat loksahtaneet kohdilleen, esittelemme hakijan asiakkaallemme ja rekrytointiprosessi saadaan onnistuneeseen päätökseen. Mielestämme kaikkein olennaisin ja tärkein vaihe rekrytoinnissa on hakijaan tutustuminen. Tällöin pääsemme parhaaseen ja luotettavimpaan lopputulokseen.