Ajankohtaista asiaa meiltä Solutalaisilta!

Olemme moderni ja ihmisläheinen henkilöstöpalvelujen asiantuntijayritys, jonka tavoitteena on yhdistää työ ja sen tekijät -– joustavasti, vastuullisesti ja ennen kaikkea asiakaslähtöisesti. Hyvinvoinnin merkitys on meillä ensisijaisen suuressa roolissa, jonka vuoksi keräämme jatkuvasti tietoa ja kokemusta alan haasteista ja ratkaisuista.

Tätä tietoa haluamme jakaa eteenpäin blogimme kautta. Millainen on toimiva työyhteisö? Miten omassa työssään voi kehittyä ja toisaalta miten työntekijän kehittymistä voi tukea? Entä millaista on olla työntekijänä Solutalla? 

Työpaikkamme keskusteleva ilmapiiri

03.04.2018

Yrityskulttuurimme punainen lanka on avoimesti asioista puhuminen. Työpaikallamme välittyy vahva me-henki. Yksi tärkeimpiä asioita yhteisen tiimihengen luomiseksi ja ylläpitämiseksi on kannustaminen avoimuuteen ja yksilön omien vahvuuksien esiintuominen. Avoin ilmapiiri kannustaa kysymään, ehdottamaan ja kyseenalaistamaan. Uudet näkökulmat ja kehitysideat estävät meitä jäämästä paikoilleen ja ilmapiiri pysyy keskustelevana. Jokaisen mielipide on meillä tärkeä.

Kun toimintaa rakennetaan yhdessä ja tavoitteita asetetaan porukalla, jokaisen panos on merkityksellinen. Saamme positiivista palautetta niin asiakkailtamme että työntekijöiltämme avoimesta ilmapiiristämme sekä ammattitaitoisesta osaamisesta. Kun oikea tekijä on oikealla paikalla, se näkyy ja sen tuntee.

Parhaimmillaan avoin työyhteisö ja rehellinen kanssakäyminen pureutuu organisaation rakenteisiin ja ulottuu tehokkaasti myös yksilöön sekä yhteisötasolle. Onnistumiset sekä asiakkaidemme ja työntekijöidemme positiivinen palaute auttaa motivoimaan ja kertoo sen, että olemme oikealla tiellä. On myös tärkeää olla rehellinen itselleen ja tarkkailla säännöllisesti antaako oma työ edelleen sen mitä siitä haluaa saada. Joskus omaa kuormittumistaan voi olla vaikea huomata. Työstä kuuluu nauttia ja sen pitää tuntua hyvältä. Kannustamme jokaista työntekijäämme huolehtimaan osaamisestaan, työkyvystään sekä työstä palautumisesta. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen on ensisijaisen tärkeää jotta työtä jaksaa hoitaa hyvällä asenteella.